Förebyggande arbete

IOGT-NTO:s arbete är uppdelat i tre olika verksamhetsområden: alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande arbete och socialt arbete.

I det förebyggande arbetet vill IOGT-NTO öka medvetenheten kring problemen med alkohol och förändra människors attityder till alkohol. Arbetet syftar till att minska riskerna för alkoholrelaterade problem.

Tonåringar och alkohol

Förebyggande arbete är ett annat av IOGT-NTO:s verksamhetsområden. Föräldrar har stor påverkan på ungdomars alkoholkonsumtion och är därför en viktig målgrupp i vårt förebyggande arbete. Därför handlar en stor del av arbetet om att begränsa tillgängligheten av alkohol för tonåringar. IOGT-NTO är en del i den nationella informationssatsningen Tänk Om som drivs av Folkhälsoinstitutet (FHI). Vi har även utarbetat metoder och material som är riktade till föräldrar och som kan genomföras som föreläsningar och studiecirklar.

18-årsgränsen för alkohol

I de familjer där föräldrarna har en tydlig hållning kring exempelvis 18-årsgränsen vet tonåringen vad som gäller och dricker också mindre eller rent av inget alls. Det är självklart bra om alla vuxna i familjen har en gemensam hållning i frågan.

Arbete och alkohol

På några år har alkoholen blivit vanligt förekommande i många arbetsrelaterade sammanhang. Sammanhang där det tidigare var självklart att alkohol inte förekom. Vad innebär det? Vad ger det för signaler – till anställda, kunder, allmänhet? Hur har vi det med representation, företagsfester och Afterwork?

Hur stor plats tar alkoholen på din arbetsplats? Det är namnet på vårt material som riktar sig till arbetsplatser.

Många arbetsplatser har en policy kring alkohol och narkotika. Om det inte finns en policy på arbetsplatsen kan häftet förhoppningsvis vara en hjälp i arbetet med att ta fram en. Vår tanke är att de ämnen vi tar upp ska bjuda in till samtal och diskussion om vilken roll alkoholen spelar när man träffas formellt och informellt i arbetsgruppen, på personalaktiviteter, kundevenemang eller konferenser.

Idrott och alkohol

Hör idrott och alkohol verkligen ihop? Och hur hanterar vi alkoholfrågan i vår förening? Finns det en alkoholpolicy? På Föreningskollen finns bland annat ett test samt tips och råd hur man i sin förening kan arbeta fram en alkoholpolicy.

Vi har gjort ett särtryck av ett antal artiklar om idrott och alkohol som publicerades i Aftonbladet i december 2011. Ett material som vi tror kan väcka mycket tankar och reflektioner. Materialet finns både i tryckt form och som en PDF.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00